Agjencia Zhurnal.mk.

“Zhan Mitrev” pa mjek të licencuar kryen operacione të zemrës te fëmijët!?

Shkup, 15 shtator – Me bujë të madhe ishte paralajmëruar disa vite më parë partneriteti publiko-privat i Ministrisë së Shëndetësisë me spitalin “Zhan Mitrev” për operacionet e fëmijëve deri në një vjeç me defekte më të rënda në zemër. Për këtë, ekipi i Klinikës së Kirurgjisë së Fëmijëve i udhëhequr nga dr.Vladimir Çadikovski është zhvendosur në spitalin privat. Por bashkëpunimi, i pari i këtij lloji, nuk zgjati shumë. Pas vetëm gjashtë muajsh, Çadikovski dha dorëheqjen nga Zhan Mitrev në gusht 2019 dhe u transferua në Sistina, transmeton Zhurnal nga REL.

 

Çadikovski është i vetmi mjek në vend që ka licencë për kardiokirurgji pediatrike dhe çështja se a lejohet spitali “Zhan Mitrev” të kryejë operacione të tilla ka mbetur e hapur.

Në shkurt të vitit 2019, Çadikovski dhe ekipi i tij kaluan nga shëndetësia publike në atë private në “Zhan Mitrev”. Më 1 mars të të njëjtit vit, Ministria e Shëndetësisë ka nxjerrë vendim për vazhdimin e lejes së punës të “Zhan Mitrev”, ku thuhet se spitali i plotëson kërkesat për pajisje, hapësirë ​​dhe personel për të gjitha aktivitetet që kryen, përfshirë këtu, kardiokirurgjinë e fëmijëve, për të cilën është lidhur marrëveshje me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore-FSSH. Në seksionin e kuadrit profesional, në dokumentin e siguruar nga REL, ku janë shkruar të gjithë emrat, vetëm Çadikovski figuron si specialist i kirurgjisë pediatrike dhe subspecialist i kardiokirurgjisë pediatrike.

“Ne kishim koncepte të ndryshme se si duhet të funksionojë kardiokirurgjia pediatrike. Nuk kishte absolutisht asnjë armiqësi personale. Pra, nuk ka asnjë arsye personale. “Kjo është vetëm për shkak të idesë dhe konceptit se si duhet të funksionojë departamenti”, thotë Çadikovski për arsyet e shkarkimit të tij.

Ligji i paqartë

Ligji për kujdesin shëndetësor përcakton kushtet për themelimin, fillimin e punës, kryerjen e veprimtarive të kujdesit shëndetësor dhe zgjerimin e veprimtarisë së institucionit shëndetësor. Sa i përket personelit të kërkuar, thuhet vetëm se objekti shëndetësor duhet të ketë një numër të caktuar të punëtorëve shëndetësorë në varësi të llojit të aktivitetit shëndetësor, përkatësisht specialitetit. Askund në ligj nuk përmendet termi subspecialitet.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit-KSHPK me iniciativë të vet pas largimit të Çadikovskit hapi lëndë për këtë rast. Nga aty përcaktuan se ligji u mundëson atyre që kanë vetëm leje pune, por jo licencë, të funksionojnë në rrjetin e objekteve shëndetësore, si dhe kur hapen një spital klinik në kushtet e nevojshme, nuk jepen licenca për të specializuar mjekët. Efekti i kësaj, sipas KShPK-së, është funksionimi i një klinike pa licencë dhe pa mjekë të licencuar.

“Pra mjafton që të plotësohen kërkesat për hapësirë, pajisje dhe staf për kirurgjinë e përgjithshme, pavarësisht se për cilin operacion bëhet fjalë”, thonë nga KSHPK, nga ku kanë dhënë rekomandimin për rishqyrtimin e zgjidhjes ligjore për licencat.

Duhet të kesh licencë për çdo gjë, jo vetëm për kardiokirurgjinë e fëmijëve, thotë Çadikovski.

“Sipas asaj logjike, unë jam kirurg pediatër dhe mund të operoj trurin e fëmijëve. Kështu që unë operoj fëmijët, por nuk mund të operoj trurin, sepse ai ka licencë në neurokirurgji për fëmijë. Mendoj se të gjithë duhet të kenë licencë për punën që bëjnë. Por nëse është e nevojshme apo jo, duhet pyetur institucionet”, thekson Çadikovski.

Sipas tij, në vend lindin mesatarisht njëqind fëmijë në vit me defekte në zemër.

Çfarë thonë njohësit?

Edhe pse ligji nuk është specifik, ish-kryetari i Odës së Mjekësisë, kardiologu në pension dhe profesori i Fakultetit të Mjekësisë, Vladimir Borozanov, thotë se ekipi operativ duhet të ketë një mjek të licencuar për kardiokirurgji pediatrike.

“Zhan Mitrev nuk guxon të operojë nëse nuk ka licencë për kirurg pediatër”, ka vendosur Borozanov.

Shoqata për Kardiokirurgji thotë se një praktikë e tillë nuk ekziston në botë.

“Në kurrikulën evropiane, angleze dhe amerikano-veriore, pas përfundimit të kardiokirurgjisë vazhdohet subspecializimi në qendra me qarkullim të lartë të rasteve të kardiokirurgjisë pediatrike, i cili zgjat tre vjet, pas së cilës merret licenca. Pra askund nuk kryen operacione kardiokirurge i drejtpërdrejtë”, thotë Shoqata për Kardiokirurgji, Torakale, Vaskulare dhe Endovaskulare, e cila është themeluar në vitin 2018 dhe kryetar është profesori doktor Sashko Jovev, një nga kardiokirurgët më të mirë në vend.

Në pyetjen e njëjtë Oda e mjekëve është përgjigjur me dispozitat e ligjit dhe se Ministria e Shëndetësisë është kompetente për të vlerësuar përmbushjen e kushteve të institucioneve shëndetësore. Sipas të njëjtit ligj, Oda e Mjekësisë, siç thonë nga atje, ka kompetencë për të mbajtur regjistrin e licencave të lëshuara.

“Oda e Mjekësisë angazhohet për avancimin e ekspertizës së profesionit mjekësor, duke arritur kështu vazhdimësinë në ngritjen e nivelit të cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe inkurajon të gjitha institucionet në përputhje me kompetencat e tyre ligjore si dhe shoqatat profesionale që përfaqësojnë interesa profesionale në përputhje me ligjin të ndërmerren masa dhe aktivitete në drejtim të arritjes së këtij qëllimi”, shtojnë nga aty.

Ministria e Shëndetësisë nuk ka qëndrim

Edhe pas një viti, KSHPK nuk kanë marrë përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë nëse një kirurg i licencuar për të rritur mund të kryejë operacion subspecialiteti tek fëmijët nën një vjeç.

Edhe REL dërgoi gjithashtu të njëjtën pyetje në të njëjtën adresë.

“Ministria e Shëndetësisë ka një rast nga KSHPK në lidhje me pyetjen nëse kirurgu i rritur mund të operojë fëmijët nën 1 vjeç dhe do të përgjigjet përkatësisht nga sektori kompetent nga këndvështrimi profesional në përputhje me rregulloret ligjore, pasi për të cilën do të njoftoheni më tej”, thonë nga Ministria e Shëndetësisë.

Mirëpo, edhe pse ministria është ende në konsultime, nuk ka qenë pengesë që edhe pas largimit të Çadikovskit t’i jepet leje “Zhan Mitrev” për kryerjen e operacioneve.

Spitali “Zhan Mitrev” më 14 gusht 2019 ka dorëzuar kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë për ofrimin e listës së shërbimeve shëndetësore, ndër të tjera, për kirurgji kardiovaskulare pediatrike për personat e siguruar deri në 18 vjeç.

Një komision i autorizuar nga ministria, pas inspektimit të gjendjes faktike në “Zhan Mitrev”, më 16 dhjetor të po këtij viti, siç thuhet në dokumentin e siguruar nga REL, ka konstatuar se hapësira është identike, pajisjet janë të njëjta dhe se është dhënë lista e kirurgëve kardiovaskular dhe stafi mbështetës.

“Në formë konkluzioni, në procesverbal thuhet se institucioni plotëson kushtet për sa i përket hapësirës, ​​pajisjeve dhe personelit profesional që nevojitet për kryerjen e shërbimeve nga lista e shërbimeve që është pjesë përbërëse e procesverbalit”, thuhet në dokument.

Madje, në të nuk shënohet se spitali nuk ka të njëjtin staf profesional që kishte kur u dha vendimi për vazhdimin e punës së “Zhan Mitrev” dhe as që nuk ka më kardiokirurg pediatrik të licencuar.

Në pyetjen e REL se si ministria ka lejuar që të vazhdojnë operacionet e fëmijëve në “Zhan Mitrev”, nëse ende nuk kanë qëndrim se a mund të operojë një mjek që nuk ka licencë për kardiokirurgji pediatrike, nuk morëm përgjigje.

“Ajo që për momentin Çadikovski është kardiokirurgu i vetëm i licencuar për fëmijë, në asnjë rast nuk do të thotë se vetëm ai mund të kryejë intervenime kradiokirurgjike te fëmijët. Dmth mungesa e mjekut Vlladimir Çadikovski në Klinikën tonë, në asnjë rast nuk mund të nënkuptojë ndonjë hendikep ose pengesë të kryerjes së vazhdueshme të intervenimeve kardiokirurgjike tek fëmijët, sepse e njejta që nga viti 2002 e këtej ka në dispozicion ekip ekspertësh dhe me përvojë i cili me sukses të madh kryen çdo intervenim tanimë 17 vite.”, thonë nga Zhan Mitrev.

Licenca e punës e doktor Zhan Mitrev, për kryerjen e operacioneve kardiovaskulare (nuk ka dallim moshe për fëmijë dhe të rritur) e lëshuar nga Oda e Mjekësisë është e vlefshme deri në vitin 2025, thuhet në spital.

Pas largimit të Çadikovskit, siç theksojnë ata, është kryer një nga operacionet më të vështira dhe komplekse të zemrës tek fëmijët, të cilën e ka bërë mjeku Zhan Mitrev, i cili është edhe pronar i spitalit që mban emrin e tij.

Deri më tani, siç theksojnë nga “Zhan Mitrev” janë kryer 192 operacione të defekteve të lindura të zemrës tek fëmijët deri në 18 vjeç nga mjekët Ivan Milev dhe Zhan Mitrev individualisht ose së bashku.

Që kur ka ekzistuar spitali dikush e pranon punën e tij, thotë Borozanov për faktin se me vite në “Zhan Mitrev” janë bërë operacione te fëmijët.

“Të gjithë po gënjejnë veten dhe kjo nuk është asgjë e re”, thotë Borozanov.

Sa para ka mbledhur Zhan Mitrev nga FSSH?

Buxheti i përcaktuar nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore për shërbimet shëndetësore në Klinikën “Zhan Mitrev” për ndërhyrje kardiake për të sapolindurit dhe fëmijët deri në 18 vjeç ishte rreth 1 milion euro në vit.

Çmimi për operacione në objektet shëndetësore private për fëmijët nga 1 muaj deri në 18 muaj është rreth 16200 euro. Ndërsa për foshnjat deri në 28 ditë është rreth 2000 euro më e lartë.

Zhan Mitrev u përpoq të mashtronte FSSH-në

Në raportet e auditimit, si një nga dobësitë më të theksuara, thuhet se FSSH kontrollonte nëse bashkëpagesa është mbledhur në mënyrë korrekte dhe nëse janë mbledhur mjete shtesë nga pacientët.

Nga ana tjetër, KSHPK i rekomandoi FSSH-së që të kryejë rregullisht kontroll në pjesën e konfirmimit të besueshmërisë së llojit dhe vëllimit të shërbimeve shëndetësore të ofruara nga institucionet shëndetësore private.

FSSH thotë se ka pasur tentativa mashtrimi dhe ka qenë spitali “Zhan Mitrev” që është dënuar.

“Me vetë faktin se gjatë një kontrolli të rregullt në spitalin “Zhan Mitrev” është konstatuar tentim për inkasimin e parregullt të mjeteve nga FSSH dhe të njëjtat mjete nuk iu janë paguar dhe në krye të kësaj janë dënuar me gjoba të cilën Zhan Mitrev tashmë e ka paguar, flet shumë për cilësinë e kontrolleve nga FSSH”, thonë nga fondi.

“Zhan Mitrev” është dënuar me 25 mijë euro gjobë. Në të njëjtën kohë, FSSH në vitin 2019 dhe 2020 ka reduktuar buxhetin e dakorduar të klinikës private me rreth 631 mijë euro.

Marrëveshja për partneritet publik privat, e cila ishte iniciativë për largimin e Çadikovskit dhe ekipit të tij nga Klinika e Kirurgjisë për Fëmijë, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe “Zhan Mitrev” nuk është nënshkruar fare dhe një gjë e tillë nuk ekziston.

Që atëherë, Klinika për Kirurgjinë e Fëmijëve nuk ka kryer operacione të zemrës së fëmijëve, por janë investuar mjete për trajnim dhe edukim, ndër të tjera, për Çadikovskin dhe ekipin e tij.

“Unë dhe ekipi im jemi në vend dhe operacionet mbulohen nga fondi dhe kemi kushte më të mira pune”, thotë Çadikovski, i cili shton se ata sapo kanë kaluar nga një institucion në tjetrin.

Ndërkohë në prokurori është duke vazhduar hetimi ndaj mjekut Zhan Mitrev për shkak të dyshimit për mashtrim me pacientë. Sipas prokurorisë, Mitrev dyshohet se ka mashtruar pacientët e trajtuar me Covid-19 me metodën e hemofiltrimit, me qëllim që spitali i tij të përfitojë të holla të kundërligjshme duke paraqitur fakte të rreme.//Zhurnal.mk

Related posts

Sali: mjedis i shëndetshëm jetësor breza më të shëndetshëm

I.A

Pendarovski – Galovej: Marrëdhëniet maqedono-britanike janë në një linjë të vazhdueshëm rritës

Z.H

Maqedoni, për një javë 142 pacientë humbën jetën nga coronavirusi

D V

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More