Agjencia Zhurnal.mk.

Trençevska: Punë e përbashkët e institucioneve dhe sektorit civil në luftën kundër dhunës

Shkup, 14 korrik – Në Qendrën dikasteriale për krijim të përgjegjshëm gjinor të politikave dhe buxhetim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, sot u mbajt takim pune në të cilin u prezantuan monitorim raportohet për progresin e shtetit në zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për zbatim e Konventës së Stambollit për periudhën nga tetori 2018 deri në dhjetor të vitit 2021 nga ana e Rrjetit Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

Siç informon Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit “Rrugës drejt BE-së: Parandalimi i dhunës ndaj grave në Republikën e Maqedonisë së Veriut” të financuar nga Fondacioni “Kvinna till Kvinna”, i implementuar nga Rrjeti Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Tërnçevska theksoi se vendi ynë është ndër vendet e para që ka nënshkruar Konventën për Parandalim dhe Luftën Kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit), e cila ka hyrë në fuqi më 1 korrik 2018.

Në drejtim të implementimit, Qeveria e miratoi “Planin e veprimit për zbatimin e Konventës për Parandalim dhe Luftë Kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje në Republikën e Maqedonisë 2018-2023”.

Ky dokument strategjik, siç theksohet, i përcakton aktivitetet, institucionet kyçe, treguesit dhe kornizën kohore për përkthimin e dispozitave të Konventës në legjislacionin kombëtar për periudhën 2018-2023.

“Analiza duhet të na japë një drejtim se ku jemi mirë dhe ku duhet t’i forcojmë përpjekjet tona si institucione, përfshirë organizatat e shoqërisë civile, të cilat janë vazhdimisht në terren. Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve qeveritare dhe sektorit civil duhet të vazhdojë më tej, edhe më intensivisht, me një qëllim të vetëm zbatimin e suksesshëm të politikave dhe rezultateve që do t’i japin pritjet tona, mbrojtje nga çdo formë e dhunës, theksoi ministrja Trençevska.

Rrjeti Kombëtar Kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje ka përgatitur tre raporte për progresin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në zbatimin e aktiviteteve të parapara në Planin Kombëtar të Veprimit (2018-2023) për implementimin e Konventës së Stambollit. Raporti i parë i ka përfshirë dy vitet e para, raporti i dytë e përfshin periudhën deri në maj 2021 dhe raporti i tretë e përfshin periudhën nga qershori deri në dhjetor të vitit 2021.

Pas prezantimit të raportit është diskutuar për hapat e ardhshëm për një proces më të suksesshëm të harmonizimit të Konventës së Stambollit me politikat ekzistuese kombëtare

Related posts

More than 90 dead as major flooding continues in Germany and Belgium

Z.H

Xhaferi në takim me anëtarët e Grupit të punës KOELA

Xh M

Tribuna e dytë publike për sistemin e ri tarifor për furnizuesin universal

Z.H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More