Agjencia Zhurnal.mk.

Thirrje e hapur për përzgjedhjen e ekspertëve të huaj për të kryer vlerësim të jashtëm të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve studimore në RMV

Shkup, 19 gusht – Sipas nenit 51 paragrafi 2 të Ligjit për arsimin e lartë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 82/18) dhe neneve 8, 9, 10, 11, 16, 17 dhe 18 të Rregullores për standarde dhe procedura për vlerësim të jashtëm dhe vetëvlerësim (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 153/22), thirrje për përzgjedhjen e ekspertëve të huaj për kryerjen e vlerësimit të jashtëm të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve studimore në Republikën e Maqedonia së Veriut.

Thirrja e hapur për përzgjedhjen e ekspertëve të huaj për zbatimin e vlerësimit të jashtëm të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve studimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut përfshin kriteret e mëposhtme:

– personat duhet të jenë shtetas të huaj;

– të zgjidhet si profesor i rregullt ose profesor i asociuar në një universitet të akredituar në ndonjë vend anëtar të Shoqatës Evropiane për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë;

– të kenë përvojë të mëparshme në vlerësimin e institucioneve të arsimit të lartë në të paktën dy shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe

– të ketë njohuri të gjuhës angleze.

Thirrja e hapur publikohet për këto fusha shkencore:

Shkenca Natyrore – Matematikë, Shkenca Kompjuterike dhe Informative, Shkenca Fizike dhe Kimike, Tokë dhe Shkenca të ngjashme Mjedisore, Shkenca Biologjike, Shkenca të tjera Natyrore. Më tej, Inxhinieri dhe Teknologji, Inxhinieri Ndërtimi, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informacioni, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Kimike, Inxhinieri Materiale, Inxhinieri Mjekësore, Inxhinieri Mjedisore, Bioteknologji Mjedisore, Bioteknologji Industriale, Nano-teknologji dhe teknologji të tjera.

Shkenca Mjekësore dhe Shëndetësore – Mjekësia bazë, Mjekësia Klinike, Shkenca Shëndetësore, Bioteknologji Mjekësore, Shkenca të tjera Mjekësore, Shkenca Bujqësore dhe Veterinare, Bujqësi, Pylltari dhe Peshkim, Shkenca e Kafshëve dhe Qumështit, Shkenca Veterinare, Bioteknologji Bujqësore dhe shkenca të tjera bujqësore.

Shkenca Sociale – Psikologji dhe Shkencat Kognitive, Ekonomi dhe Biznes, Arsim, Sociologji, Drejtësi, Shkenca Politike, Gjeografi Sociale dhe Ekonomike, Media dhe Komunikim dhe shkenca të tjera shoqërore.

Shkenca Humane dhe Arte – Histori dhe Arkeologji, Gjuhë dhe Letërsi, Filozofi, Etikë dhe Fe, Arte (Art, Histori Arti, Arte Performuese, Muzikë) si dhe shkenca të tjera Humane.

Afati përfundimtar i aplikimit është 18 shtator 2022.

Aplikantët do të mund të shohin më shumë për të drejtat dhe detyrimet si dhe mënyrën e aplikimit në faqen e internetit të Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë. 

Related posts

Sulm ndaj faqes së MASH

Xh M

Tupançeski: Gjykatat nuk duhet ta fshehin punën e tyre nga ata në interes të të cilëve veprojnë

Xh M

Lulzim Basha: Është shumë i dhimbshëm lajmi nga Tetova

N E

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More