Agjencia Zhurnal.mk.

Takim për avancimin e arsimit fillor

Shkup, 10 nëntor – Përmirësimi i mënyrës në të cilën sistemohen dhe shfrytëzohen resurset është kyç për të gjitha shkollat ​​fillore për të siguruar arsim cilësor sipas standardeve kombëtare arsimore dhe infrastrukturore.

 

Ky është konkludim nga takimi për mundësitë për përmirësimin e efikasitetit, efektivitetit dhe drejtësisë së shpenzimeve buxhetore për arsimin fillor, të udhëhequr nga zëvendëskryetarja e Qeverisë përgjegjëse për politika të qeverisjes së mirë, Sllavica Gërkovska, në të cilin drejtoresha rajonale e UNICEF-it për Evropën dhe Azinë Qendrore morën pjesë Afshan Kan, ministra, përfaqësues nga Banka Botërore, kryetarë komunash dhe deputetë.

Pjesëmarrësit në takim u pajtuan se përveç përmirësimit të sistemimit të burimeve midis shkollave fillore, nevojitet edhe sigurimi i financave të mjaftueshme për komunat.

“Nga cilësia e arsimit varet kapaciteti i kapitalit njerëzor që zotëron një vend varet nga cilësia e arsimit. Një shoqëri mund të ecë përpara vetëm me një sistem arsimor cilësor, i cili do të prodhojë personel që do të jetë nxitës i proceseve pozitive shoqërore. Fatkeqësisht, të gjitha raportet ndërkombëtare tregojnë se kemi problem me cilësinë e dijes dhe formimit profesional të të rinjve. Alarmi tashmë është ndezur, si për Qeverinë dhe pushtetin vendor, ashtu edhe për punonjësit në arsim, nëse nuk marrim menjëherë masa dhe hapa konkretë, do të jetë vonë. Ne nuk kemi më të drejtë të gabojmë, nuk kemi më të drejtën e improvizimit, nuk kemi më të drejtën e përçarjeve partiake, nuk kemi më të drejtën e reformave tona dhe tuajat. Të gjithë së bashku t’i përveshim mëngët, të arrijmë një konsensus se arsimi dhe të rinjtë tanë janë më të rëndësishmit për ne dhe të fillojmë të punojmë”, tha Gërkovska në takim.

Siç thuhet në kumtesën e sotme nga UNICEF, edhe para pandemisë KOVID-19, më shumë se gjysma e të gjithë pesëmbëdhjetëvjeçarëve në Maqedoninë e Veriut nuk arritën të arrijnë nivelet bazë të njohurive në lexim dhe matematikë, që është nën mesataren për Perëndimin. Ballkani dhe Bashkimi Evropian. Mbyllja e shkollave dhe ndërprerjet e mësimit gjatë pandemisë, shtojnë ata, kanë rritur humbjet e të mësuarit.

“Qeveria punon në përafrimin e shpenzimeve publike për arsimin, si përqindje e BPV-së, deri në nivelet e vendeve të zhvilluara, gjë që do të sigurojë fonde të mjaftueshme për investime në objektet shkollore, blerjen e mjeteve moderne mësimore, arsimin gjithëpërfshirës, ​​arsimin në gjuhët e bashkësive të ndryshme etnike dhe ngritja profesionale e mësimdhënësve”, tha Jeton Shaqiri, ministër i Arsimit dhe Shkencës.

UNICEF-i i mbështet autoritetet qendrore dhe lokale për të forcuar kapacitetet për zhvillimin dhe futjen e një sistemi të ri për shpërndarje transparente dhe të drejtë të fondeve për shkollat ​​fillore. Dhjetë komunat që filluan fillimisht procesin marrin mbështetje për përgatitjen e planeve lokale të optimizimit, në konsultim të ngushtë me nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit.

Kjo iniciativë është pjesë e bashkëpunimit të UNICEF-it me Bankën Botërore për të mbështetur përpjekjet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për të përmirësuar përshtatshmërinë, efikasitetin, efektivitetin dhe drejtësinë e shpenzimeve publike në arsimin fillor dhe të mesëm

Related posts

“Figaro”: Pse Bullgaria nuk dëshiron Maqedonia e Veriut t’i bashkohet BE-së

D V

Vazhdon debati i amandamenteve për ribalancin e Buxhetit

Z.H

Nuk ka kuorum/ Gjykata Kushtetuese nuk mund të vendosë për iniciativën “e diela – ditë jo pune”

Z.H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More