Agjencia Zhurnal.mk.

Si punojnë partitë e mëdha: Manipulimi i mjeteve të anëtarësimit dhe transfereve të paligjshme

Shkup, 31 Gusht – Enti Shtetëror për Revizion ka konstatuar një sërë parregullsish në funksionimin e partive gjatë auditimit të pasqyrave financiare të llogarive për funksionimin e rregullt të tetë partive politike: VMRO-DPMNE, LSDM, BDI, BESA, Aleanca për Shqiptarët, PDSH, GROM dhe DNET (Lëvizja për bashkim kombëtar të turqve).

Në LSDM, ka përcaktuar se për një pjesë të objekteve ndërtimore, të trashëguara nga personit juridik paraardhës të palës, statusi i pronësisë nuk është zgjidhur dhe nuk janë regjistruar në evidencë.

Gjithashtu, mjetet për anëtarësim nga secila organizatë komunale në shumën totale paguhen direkt në llogarinë transaksionale të partisë, për këtë arsye nuk ofrohet një pasqyrë e plotë dhe konfirmim i mjeteve të paguara individualisht për anëtarësim.

Për VMRO-DPMNE-në është konstatuar se ka ndalim të disponimit të përkohshëm të një pjese të pasurisë së partisë politike përmes procedurës së nisur në vitin 2018, e cila ndikon në vlerën e parashikuar të një pjese të pasurisë së paluajtshme të paraqitur në bilanc. Në librat e biznesit në vitin 2020 vlera e pronës është rritur me rivlerësimin e llogaritur.

Në BDI, megjithatë, fondet janë paguar për anëtarësimin mbi kufirin e lejuar ligjërisht; regjistrim listat nuk përmbajnë tregues vlerash, informacione për vendndodhjen ku ndodhen dhe nuk janë të shënuara me numra të inventarit, si dhe nuk është bashkangjitur dokumentacioni përkatës mbështetës për një pjesë të faturave për të cilat janë bërë shpenzime gjatë vitit 2020.

Aleanca për Shqiptarët ka transferuar ilegalisht para nga llogaria për punë të rregullt nga fondet e siguruara nga Buxheti në llogarinë për fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për zgjedhjen e deputetëve, burim i cili financohet për fushata zgjedhore që nuk lejohet me ligj. Gjithashtu, regjistrimi i disa prej ndryshimeve dhe transaksioneve të biznesit është bërë pa dokumentacion të plotë.

Nga ana tjetër, PDSH nuk ka ofruar dokumentacionin e duhur për asgjësimin e mjeteve monetare dhe nuk ka kryer inventarizimin e mjeteve monetare deri më 31 dhjetor.

Related posts

OBRM-PDUKM po shqyrton opsionet për një votë mosbesimi të jetë të enjten

D V

Dimitrov: Hyrja e ASH-së në Qeveri është për t’u ikur zgjedhjeve të parakohshme

Z.H

Najçevska: Kështu siç është propozimi francez, edhe unë do të votoja “JO”

Z.H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More