Agjencia Zhurnal.mk.

Shteti nuk ka treguar seriozitet në zbatimin e Konventës së Stambollit, veçanërisht në kohë krize

Shkup, 12 korrik – Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje – Konventa e Stambollit u miratua nga Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës në prill të vitit 2011 dhe u hap për nënshkrim të njëjtin vit në maj. Konventa konsiderohet “standardi i artë” në përpjekjet ndërkombëtare për të mbrojtur gratë nga dhuna dhe është një instrument ligjor rajonal për mbrojtjen gjithëpërfshirëse të të drejtave të grave.

 

Republika e Maqedonisë së Veriut ishte ndër vendet e para që nënshkroi Konventën e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) dhe në dhjetor të vitit 2017, pas një periudhe të gjatë dhe presionit të fortë nga organizatat e shoqërisë civile, Kuvendi e ratifikoi atë dhe Konventa hyri në fuqi në qershor të vitit 2018. Shteti, me ratifikimin e Konventës, mori përsipër të marrë masa legjislative dhe masa të tjera për të siguruar një kornizë ligjore, institucionale dhe organizative për parandalimin e dhunës ndaj grave, mbrojtjen e viktimave të dhunës dhe ndëshkimin e autorëve të dhunës. Efekti juridik i Konventës nënkupton që me ratifikimin e saj ajo bëhet pjesë e rendit të brendshëm juridik, duke imponuar kështu nevojën për të harmonizuar kornizën ekzistuese ligjore dhe institucionale me dispozitat e saj.

Ana Avramovska Nushkova, këshilltare ligjore nga Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje për MIA-n tha se vendi ynë, sipas Raportit të Progresit për Republikën e Maqedonisë së Veriut në zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Zbatimin e Konventës së Stambollit, dha një të sinjal të qartë se proceset tona po shkojnë ngadalë. Ajo theksoi se vonesa më e madhe në zbatimin e të gjitha aktiviteteve është në fushën e parandalimit.

“Në parim, shteti nuk ka treguar seriozitet, veçanërisht jo në kohë krize për të zbatuar plotësisht aktivitetet dhe vetë Plani Kombëtar i Veprimit siç është bërë nuk ka implikime buxhetore kush dhe si duhet të alokojë fonde nga buxheti i institucionit për të financuar këto aktivitetet. Vetë Plani Kombëtar i Veprimit parashikon harmonizimin e legjislacionit, shërbimeve, përkatësisht shërbimeve të specializuara që duhet të jenë në dispozicion të grave viktima të dhunës dhe dhunës në familje dhe parandalimin. Parandalimi nënkupton jo vetëm fushata për të rritur ndërgjegjësimin e opinionit, për të folur për dhunën, për të nxjerrë në dritë numrat gri kur rastet e ardhshme të dhunës mund të parandalohen, por gjithashtu siguron një numër trajnimesh për profesionistët që ofrojnë shërbime të drejtpërdrejta për gratë viktima të dhunës dhe që punojnë në fushën e dhunës në familje”, tha ajo.

Avramovska Nushkova thekson se sa i përket progresit të vendit tonë është miratimi i Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Familje në janar të vitit 2021 i cili, siç thotë ajo, është një ligj gjithëpërfshirës që rregullon shumë gjëra që do të avancojnë të drejtat për të gjitha viktimat e dhunës me bazë gjinore.

Related posts

Vetëm katër plazhe në Strugë kanë angazhuar shpëtues, pushuesit në rrezik

Z H

Ministrja e Arsimit takon drejtorët e konvikteve

N E

Sot një pjesë e Radishanit pa ujë

N E

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More