Agjencia Zhurnal.mk.

Rreth nesh

Redaksia

Zhurnal.mk është Agjenci e Lajmeve e pavarur, e themeluar në vitin 2009, që e mbulon Maqedoninë, Kosovën, Shqipërinë, gjithashtu nuk do të mungojnë edhe lajmet nga bota.

 

Lajme, raporte dhe rrëfime nga më të ndryshmet do të zënë vend në faqen tonë, duke i njoftuar lexuesit me zhvillimet në hapësirën mbarëshqiptare dhe më gjerë.

Portali freskohet vazhdimisht me ngjarje politike, të ekonomisë, kulturës, lajme sporti, video-lajme, intervista etj., si dhe zhvillimet në estradën shqiptare dhe botërore, ndërsa vend të përhershëm do të kenë të rejat më të fundit nga fusha e shkencës dhe teknologjisë.

Përpos rubrikave të lartpërmendura, Zhurnal ka servise të vazhdueshme interaktive-forume, ku lexuesit mund t’i shfaqin mendimet e tyre për shumëçka.

Zhurnal do të ngel gjithmonë në nivel të misionit të informimit më bashkëkohor-internetit, ngase ekipi i saj, i përbërë nga gazetarë të sprovuar në fushën e gazetarisë shqiptare.

ZHURNAL – Sot vetëm lajm; Nesër edhe me shumë!

STRUKTURA ORGANIZATIVE

Agjencia rajonale e lajmeve ZHURNAL përbëhet nga këto sektorë:

1. Sektori i Lajmeve – Sektori i lajmeve përbëhet nga gazetarë me eksperience të madhe në fushën e gazetarisë. Ky sektor është i ndarë në katër pjesë: Maqedoni, Kosovë, Shqipëri dhe Zvicër. Secili sektor publikon lajme nga vendi përkatës. Çdo sektor i veçantë i lajmeve ka kryeredaktorin, redaktorin dhe gazetarët.

2. Sektori i Marketingut – Përbëhet nga persona mjaft të aftë të cilët punojnë në mënyrë profesionale për të zgjeruar klientelën e agjencisë rajonale të lajmeve Zhurnal.

3. Sektori i Përkrahjes Teknike – Specialistët e këtij sektori kanë përvojë të konsiderueshme dhe janë të aftë për të përballuar e tejkaluar çdo situatë të pakëndshme. Ata vazhdimisht përcjellin arritjet më të mira teknologjike, në rajon e më gjerë, për instalimin e sistemeve të ndryshme e komunikimin në internet dhe kanë mjaft përvojë mbi rrjetet kompjuterike dhe kompjuterët personal.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More