Agjencia Zhurnal.mk.

Në vitin e kaluar 6724 më shumë të vdekur se sa të lindur

Shkup, 2 korrik – Në Republikën e Maqedonisë së Veriu vitin e kaluar janë lindur 19.031, ndërsa kanë ndërruar jetë 25.755 persona, me çka është evidentuar rritje negative natyrore prej 6.724 personave.

 

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, numri i foshnjave të lindura të gjalla në zonat urbane në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 11 258 fëmijë ose 59.2% nga numri i përgjithshëm i tyre, kundrejt 7 773 ose 40.8 % fëmijë të lindur nëpër zonat rurale. Sipas rajoneve, pjesëmarrje më të madhe në raport me numrin e përgjithshëm të lindjeve, ka Rajoni i Shkupit me 38.8%, ndërsa më pak lindje kemi në Rajonin Lindor me 6.1%.

Nga numri i përgjithshëm i lindjeve në zonat urbane, mosha mesatare e nënave është 29.8 vjeç, kundrejt 28.4 vjeç nëpër zonat rurale. Te lindjet e para nëpër zonat urbane, mosha mesatare e nënave është 28.1 vjeç, kundrejt 25.9 vjeç nëpër zonat rurale. Domethënë, gjatë lindjeve të para, mosha mesatare e nënave nëpër zonat rurale është 2.2 vjeç .

Numri i personave të vdekur nëpër zonat urbane është 15 948 ose 61.9% persona, kundrejt 9 807 ose 38.1% persona të vdekur nëpër zonat rurale. Sipas rajoneve, pjesëmarrje më të madhe në raport me numrin e përgjithshëm të personave të vdekur ka Rajoni i Shkupit 28.5 %, a më të vogël ka Rajoni i Vardarit me 8.1 %. Numri i foshnjave të vdekura nëpër zonat urbane është 64, ndërsa në ato rurale ky numër sillet në 44 foshnje.

Mosha mesatare e të vdekurve në zonat urbane është 73.1 vjet, dhe në zonat rurale 73.6 vjet.

Shtimi natyror është negativ dhe arrin në -4690 persona në zonat urbane dhe -2034 persona në zonat rurale. Vetëm rajoni i Shkupit ka rritje natyrore pozitive, dhe rajonet e tjera kanë rritje natyrore negative.

Të dhënat për migrimin e brendshëm në nivel të rajoneve tregojnë se pjesëmarrje më të madhe prej 37.6%, kanë zhvendosje nga ato rurale në ato urbane kundrejt zhvendosjeve ndërqytetëse me 8.7%.

Nga migrimet e përgjithshme fshat-qytet në nivel të rajoneve, pjesëmarrje më të madhe ka Rajoni Lindor me 50.9%, ndërsa në Rajonin e Pollogut pjesëmarrje më të madhe kanë shpërnguljet mes fshatrave, të cilët marrin pjesë me 54.2%.

Saldoja më e madhe e migrimeve të jashtme është në Rajonin e Shkupit, 785 persona, ndërsa më e vogël në Rajonin Juglindor gjegjësisht-129 persona

Related posts

Reagon Ambasada e Rusisë: U befasuam me deklaratat e Petrovskës

D V

Vuçiq ka një apel për maqedonasit

Xh M

Kovaçevski – Ticinjski: Mbështetje nga Polonia për integrimet evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe për avancim të bashkëpunimit ekonomik

D V

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More