Agjencia Zhurnal.mk.

MPB-ja publikoi shpallje për pranimin e 600 policëve

Shkup, 10 gusht – Nga Ministria e Punëve të Brendshme informojnë se sot publikoi shpallje publike për lidhjen e marrëdhënies së punës për 600 kandidatë në vendin e punës polic, në pajtim me nevojat organizative, në pajtim me dispozitat e Ligjit për punë të brendshme dhe policinë, si dhe në pajtim me aktet përkatëse nënligjore.

“Në Sektorin e Punëve të Brendshme Ohër janë hapur vende për 100 kandidatë, pranimi i 30 kandidatëve është mundësuar në Sektorin e Punëve të Brendshme Tetovë, nga 20 kandidatë është mundësuar në Sektorin e Punëve të Brendshme Strumicë, në Sektorin e Punëve të Brendhsme Kumanovë, në Sektorin e Punëve të Brendshme Shtip, në Departamentin për Mbrojtjen e Personaliteteve dhe Objekteve të Caktuara dhe në Qendrën Rajonale “Veri” dhe në Qendrën Rajonale “Perëndim”. Nga 15 kandidatë kërkohen në Sektorin e Punëve të Brendshme Manastir dhe në Sektorin e Punëve të Brendshme Veles, kurse nga 10 kandidatë në Qendrën rajonale “Lindje” dhe Qendrën Rajonale “Jug”.

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura në shpallje, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e veçanta, edhe atë gjatësinë e nevojshme trupore të më së paku 175 cm (meshkujtë), 165 (femrat) dhe përgatitje të lartë individuale, kurse në dokumentacionin e nevojshëm si dëshmi për plotësimin e kushteve të nevojshme për vendin e punës janë edhe certifikatë nga libri amë i të lindurve, diplomë për përfundimin katërvjeçar të arsimit të mesëm dhe dy fotografi (3,5 сm х 4,5 сm), si dhe deklaratë të nënshkruar me të cilën vërtetohet se i njëjti nuk është anëtar i partisë politike ose anëtar i organeve ose trupave të partisë politike.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 15 ditë, duke e llogaritur edhe vetë ditën e publikimit. Dokumentacioni i pakompletuar dhe i dërguar me vonesë nuk do të merret parasysh.

Inkurajohen kandidatët të vizitojnë ueb-faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme www.mvr.gov.mk, prej nga mund të marrin më shumë informata për funksionet, kompetencat si dhe fushëveprimi i punës së Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Related posts

Alarmante/ 46 raste të reja me HIV/AIDS në vend këtë vit, 10 më shumë se vitin e kaluar

Xh M

Vazhdojnë kërkimet për 14-vjeçaren e zhdukur nga Shkupi

Xh M

Mërgimtarët në Zvicër hapin dyert për liderët e Lidhjes Europiane për Ndryshim

Xh M