Agjencia Zhurnal.mk.

Mblidhet sot Kuvendi, deputetët e opozitës në interpelancë me ministren Kushi, rendi i ditës

Mbahet sot seanca plenare në Kuvend, ku do të diskutohen një sërë projektiligjesh dhe më pas do të kalohet në votim.

Në këtë seancë do të ketë edhe një interpelancë urgjente mes ministres së Arsimit, Evis Kushi e kërkuar nga një grup deputetësh të opozitës.

Rendi i ditës:

Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 8.6.2023, ora I 0:00.
Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:
Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 5.6.2023.
Njoftime.
lnterpelance urgjente me Ministren e Arsimi dhe Sportit Znj . Evis Kushi kerkuar nga nje grup deputetesh .
Raporti i veprimtarise vjetore te Agjensise se Sigurimit te Depozitave per vitin 2022.
Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale gjate vitit 2022
Raporti i veprimtarise vjetore te Institutit te Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ne Shqiperi gjate vitit 2022
Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionierit per Mbrojtjen nga Diskriminimi gjate vitit 2022
Projektligj “Per disa ndryshime ne ligjin nr.9975, date 28.7.2008, “Per taksat kombetare”, te ndryshuar.
Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.80/2020, “Per Policine e Burgjeve” .
Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligj in nr. 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”
Projekt- vendim ” Per miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve ne vendimin e Kuvendit nr 43/2017, “Per miratimin e struktures dhe organikes se Autoritetit te Konkurences”
Per nje ndryshim ne vendi min nr. 67/2021 ” Per caktimin e kryesive te Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” .
Per nje ndryshim ne vendimin nr. 69/2021 ” Per caktimin e anetaresise se Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” i ndryshuar.
Per nje ndryshim ne vendimin nr. 69/2021 ” Per caktimin e anetaresise se Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” i ndryshuar.
Diskutime per <;eshtje jashte rend it te dites.
III. Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet.

Related posts

Sot mbush 81 vjeç, Veliaj nderon me “Medaljen e Mirënjohjes” aktorin e madh, Viktor Zhusti

Xh M

Kongresi i PS- Veliaj: Tirana, model i suksesshëm i qytetit agjent të zhvillimit ekonomik

Xh M

Koçiu: Do transformojmë qendrat shëndetësore. 17 struktura spitalore autonome deri në 2027

Xh M