Agjencia Zhurnal.mk.

Marketingu

ЦЕНОВНИК
ЗА ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПОЛИТИЧКИ КАМПАЊИ
ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ
И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ, 2021 ГОДИНА
(ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА)

 

Во склад со законските норми а излегувајќи во пресрет на потребата за рекламирање на организаторите на политички кампањи
за подобро запознавање на гласачите до нивните политички програми, ЖУРНАЛ ИНФО ДООЕЛ Скопје ве известува
дека ќе овозможи еднаков третман на сите субјекти при користење на платениот политички простор на својот интернет портал WWW.ZHURNAL.MK

ПРЕВЗЕМЕТЕ ЦЕНОВНИК ОВДЕ (PDF)

 


AGJENCIA E LAJMEVE “ZHURNAL”

8 Udarna Brigara 20B, Shkup
+389 2 3217 815
info@new.zhurnal.mk