Agjencia Zhurnal.mk.

Kovaçevski në KB: Maqedonia e Veriut shembull i një shteti funksional multietnik

Nju Jork, 21 shtator – Besoj fuqishëm se promovimi i një të drejte, e cila nuk kërcënon një të drejtë tjetër, mund të përfitojë vetëm një vend që është i përkushtuar për zhvillim paqësor.

 

Paqja nuk duhet parë kurrë si një destinacion përfundimtar. Paqja është një rrugë me shumë kthesa, qetësia arrihet duke ecur së bashku në këtë rrugë në jetën e përditshme. Është një rrugë që njerëzit që jetojnë në një vendbanim, në një komunitet, në një komunë, në një vend, duhet ta udhëheqin së bashku. Është një rrugë që ne duhet të përparojmë së bashku, të gjithë ne këtu në këtë hapësirë, të gjithë në gjithë botën.

Kështu bëri të ditur kryeministri Dimitar Kovaçevski në fjalimin e tij në hapjen e Takimit me rastin e 30 vjetorit të Deklaratës për të drejtat e pakicave në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

“Dhe këtë e them sepse sot jam këtu në emër të atdheut tim, Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila sot është shembull i një shteti funksional multietnik dhe përfaqëson një faktor stabiliteti në Ballkanin Perëndimor, që më së shumti është për shkak të konceptit “Një shoqëri për të gjithë”, për të cilin ne përpiqemi dhe e zbatojmë pa paragjykime. Ky është koncept i bazuar në parimin e të drejtave dhe detyrave të barabarta për të gjithë qytetarët, parim të cilin Qeveria dhe shumica e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut e përkrahin, tha Kovaçevski.

Këta qytetarë, vazhdoi kryeministri, janë maqedonas, shqiptarë, turq, vllehë, serbë, romë, boshnjakë dhe shtetas të tjerë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të cilët sipas dokumentit më të lartë legjislativ, Kushtetutës sonë, kanë liri të barabarta dhe të drejta, pavarësisht nga kombësia e tyre, përkatësia etnike, fetare apo përkatësia tjetër.

“Sistemi ynë arsimor garanton dhe ofron arsimim për personat që i përkasin komuniteteve etnike në gjuhën e tyre amtare, në të gjitha nivelet e arsimit, duke filluar nga fillorja. Ndryshimet ligjore të miratuara dhe zbatimi i parimit të përfaqësimit të barabartë mundësoi përfshirjen e personave të bashkësive etnike në të gjitha fushat e jetës shoqërore, si në vetëqeverisjen lokale, në parlament, në sistemin e drejtësisë, si dhe në organet e pushtetit ekzekutiv. Në fakt, ne e kemi përkthyer në realitet letrën dhe frymën e Deklaratës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Minoriteteve, në praktikën tonë të përditshme. Maqedonia e Veriut është një mbështetëse e fortë e kësaj Deklarate të OKB-së, e cila mbron parimet themelore për mbrojtjen e pakicave. Ne besojmë se të gjitha shtetet demokratike duhet dhe duhet të udhëhiqen nga kjo Deklaratë”, nënvizoi kryeministri.

Ai theksoi se qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë plotësisht të vetëdijshëm për faktin se duke u mundësuar njerëzve që u përkasin bashkësive tjera etnike të përdorin gjuhën e tyre, e cila është e ndryshme nga ajo maqedonase, të kërkojnë të drejtat e tyre për shërbimet sociale, të mbrojnë të drejtat e tyre në gjykata duke përdorur gjuhën e tyre amtare, ata nuk kanë humbur asgjë – përkundrazi, kanë fituar shumë.

“Me politikat tona për barazi, ne forcuam indin lidhor të shoqërisë sonë dhe hapëm rrugën e diskutimit për çështje që janë me rëndësi reale për qytetarët – ekzistenca e tyre dhe standardi i jetesës, sepse kjo është gjuha e përbashkët e të gjithë neve, gjithë qytetarëve tanë. Duke qenë se ne jemi të vendosur dhe plotësisht të përkushtuar ndaj Agjendës 2030 dhe parimit të “të mos lëmë askënd prapa”, ne kemi miratuar një Strategji Kombëtare që përpunon konceptin “Një shoqëri për të gjithë dhe ndërkulturalizmin” bazuar në demokracinë pjesëmarrëse, e cila nga ana tjetër , konsolidon proceset për gjithëpërfshirje në vend, dhe kjo është cilësia me të cilën vendi im njihet në rajon, në BE dhe në mbarë botën, tha Kovaçevski.

Ai përkujtoi se para 21 vitesh kemi kaluar nëpër një proces kompleks kur është arritur Marrëveshja Kornizë e Ohrit, e cila ka ofruar zgjidhje për çështje të hapura ndëretnike dhe se sot kjo marrëveshje është bartur në Kushtetutë.

Kovaçevski tha se aktualisht është duke u zhvilluar një Strategji e re për Barazi dhe Mosdiskriminim, e cila do të mbulojë periudhën nga viti 2022 deri në vitin 2026.

“Ne jemi duke punuar në zhvillimin e strategjisë me mbështetjen e OSBE-së, ndërsa qëllimi i Strategjisë është të sigurojë përmirësim dhe promovim të statusit të kategorive më të rrezikuara të qytetarëve. Të drejtat e grave që i përkasin minoriteteve janë thelbësore për të gjitha fushat, duke filluar nga arsimimi përmes përfshirjes së grave në proceset vendimmarrëse e deri te angazhimi i tyre në organet e administratës shtetërore. Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë dhe investojmë përpjekje të konsiderueshme në mbrojtjen e të drejtave të romëve. Ne kemi zhvilluar një strategji të re për periudhën 2022-2030 për përfshirjen e romëve në përputhje me udhëzimet e përcaktuara në Kornizën Strategjike për Romët e BE-së, theksoi kryeministri.

Kovaçevski nënvizoi se Maqedonia e Veriut zbaton një politikë unike për statusin e pakicave të saj në vendet ku ata jetojnë, e cila bazohet në zbatimin e parimeve që janë pjesë e kësaj Deklarate të OKB-së dhe zbatimin e përpiktë të dispozitave të Konventës Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare.

“Duke qenë se jemi një shtet demokratik multietnik i suksesshëm, funksional – një mini Evropë në Ballkan – ne jemi të gatshëm dhe kemi vullnetin për të garantuar avancimin e identitetit etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar të të gjitha komuniteteve etnike, ndërsa në Në të njëjtën kohë duke mbrojtur interesat shtetërore dhe ne po e zhvillojmë Republikën e Maqedonisë së Veriut në të njëjtin nivel me pjesën tjetër të botës demokratike.

Duke qenë pjesë e një rajoni që ka vuajtur shumë nga grindjet dhe konfliktet e pafundme në të kaluarën, ne jemi të përkushtuar të kontribuojmë në marrëdhënie më të mira me fqinjët tanë, të cilët janë gjithashtu të ndryshëm etnikisht. Nisma jonë e fundit – Ballkani i Hapur, së bashku me vendet që na rrethojnë – është aktualisht ideja më frymëzuese për paqen dhe zhvillimin ekonomik që do të na afrojë me qëllimin tonë përfundimtar strategjik – anëtarësimin në BE, theksoi Kryeministri.

Ai vlerësoi se pandemia dhe lufta në Ukrainë treguan se kur bëhet fjalë për të drejtat e njeriut, lufta nuk përfundon kurrë, sepse si ruajtja dhe promovimi i tyre kërkon vullnet dhe kujdes të fortë.

“Përkushtimi ndaj të drejtave të njeriut nuk përfundon në kufijtë e komunitetit tonë, vendit tonë, rajonit tonë. Është universale. Me këtë dëshiroj të përshëndes debatin e sotëm që mbështet angazhimin tonë të përbashkët për ndërtimin e shteteve më të drejta dhe të një bote më të drejtë, përfundoi kryeministri në fjalimin e tij në Takimin me rastin e 30 vjetorit të Deklaratës për të drejtat e pakicave. në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Related posts

Regjim i veçantë i komunikacionit për shkak të garës “Triogi Triatllon”

Xh M

Ndër ndotësit më të mëdhej të qytetit, gazifikohet spitali i Kumanovës

Xh M

Seancë e Komisionit për arsim, shkencë dhe sport në Kuvend

Z.H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More