Agjencia Zhurnal.mk.

Angellovska – Bezhoska: Bankat me përkushtim gjithnjë e më të madh të kredive të gjelbra – vitin e kaluar rritje prej 23 për qind

Shkup, 3 dhjetor – Ndryshimet klimatike mund të ndikojnë në qëndrueshmërinë e çmimeve dhe qëndrueshmërinë financiare, gjegjësisht ndaj qëllimeve të bankave qendrore. Prej aty, bankat qendrore, veçanërisht të ekonomive më të zhvilluara, gjatë periudhës së kaluar iu kushtojnë gjithnjë e më shumë kujdes financave të gjelbra. Banka Popullore deri më tani ka ndërmarrë më shumë aktivitete për atë qëllim, përfshirë edhe përcaktimin e financave të gjelbra si qëllim strategjik dhe anëtarësim drejtë Rrjetit Ndërkombëtar për Financa të Gjelbra. Këtë e theksoi guvernatorja e Bankës Popullore, Anita Angellovska Bezhoska, në Konferencën vjetore të Kombeve të Bashkuara: “Si të sigurohet financim i zhvillimit të qëndrueshëm”, në panel diskutimin “Çka mund të bëjnë bankat dhe kompanitë për zhvillimin e qëndrueshëm?”

 

“Ka vlerësime se dëmi ekonomik nga ndryshimet klimatike është rreth 25 për qind nga PBV global. FMN vlerëson se fatkeqësitë natyrore në lidhje me ndryshimet klimatike e ulin rritjen për 0,4 pikë procentuale, mesatarisht, ndërsa te ekonomitë më pak të zhvilluara madje edhe deri 0,7 pikë procentuale. Vlerësohet se efekti negativ në periudhën e ardhshme do të jetë edhe më i madh, veçanërisht te ekonomitë më pak të zhvilluara, duke theksuar nevojën për përforcim të aktiviteteve të bartësve të politikave, por edhe të bashkësisë ndërkombëtare”, bëri të ditur guvernatorja Angellovska – Bezhoska.

Bankat Qendrore vendosin theks gjithnjë e më të madh gjatë zgjedhjes së instrumenteve monetare dhe menaxhimit me rezervat devizore, pikërisht në zbulimin e rreziqeve nga ndryshimet klimatike. Rritet transparenca në këtë sferë, punohet në shtrirjen e ekosistemit, zhvillimin e sistemeve të të dhënave statistikore dhe të ngjashme.

Marrë në përgjithësi, theksoi Angellovska – Bezhoska, të dhënat nga Anketa të cilat nuk dallojnë shumë nga anketat në kuadër të BE-së, tregojnë se pjesëmarrja rrjedhëse e financave të gjelbra është relativisht më e vogël, por se bankat iu japin përparësi gjithnjë e më të madhe kredive të gjelbra, të cilat janë potencial i rëndësishëm për financimin e projekteve për mjedisin jetësor dhe në përgjithësi për rritje të qëndrueshme.

Sa i përket aktiviteteve të ardhshme të Bankës Popullore në lidhje me financat e gjelbra, guvernatorja theksoi se banka do të orientohet drejtë grumbullimit të të dhënave më të hollësishme, analizë të rreziqeve nga ndryshimet klimatike për sistemin bankar dhe përgatitje të udhëzimeve për bankat për financat e gjelbra, si dhe se planifikohet stres-testim i rezistencës së sistemit bankar të ndryshimeve klimatike.

Related posts

Përmirësimi i shëndetit mendor, Nike u jep një javë pushim punëtorëve

D V

Paga mesatare në korrik 28.540 denarë

D V

Donacione për Vitin e Ri nga EVN Maqedoni

Z H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More