Agjencia Zhurnal.mk.

Analizë/ Si Rashkovski ndante tender, voziste Volvo nga këto kompani, kurse Muhamedi ia paguante shkollën e fëmijëve dhe kreditë

Shkup, 15 Shtator – Përmes kontrollit të lëvizjes së parave, prokurorja Ivana Trajçeva dëshmon se ish sekretari gjeneral i Qeverisë Dragi Rashkovski përmes tenderit për softuerin, kamerat dhe kabina për vete siguroi dhe përfitoi pronën. Sipas ekspertizës, Rashkovski nëpërmjet Sekretariatit të Përgjithshëm me të cilin shoqëria “G. B. C. sistemet” jep prokurë për Veronikën për të menaxhuar Rashkovska, bashkëshortja e të akuzuarit Dragi. Kjo konstatohet nga raporti i Biljana Kiselicki, e cila analizoi transaksionet ndërmjet Qeverisë dhe kompanisë, por edhe transaksionet nga llogaritë e Rashkovski nga viti në vit.

 

“Digital Medialab” merr tender, pra nga “Zoti. B. C. sistemet”, makinën e të cilit ai drejton e prokuron familja Raskovski edhe softuerin. Prokurorja Ivana Trajçeva është ekspertja e interesuar të thotë se çfarë lloji sherbime ofrohen per pagesen mbi 6 milionë denarë nga Qeveria për kompaninë “Digital Medialab”. Eksperti Kiselicki arsyetohet se ishte softuer, që më parë ishte prokuruar nga “Z. B. C. sistemet” dhe nga FINKY. Në kontratë ata ishin nën akt që ia ka transferuar gjashtë milionë denarë kompania private, kishte edhe një klauzolë, ku për çfarë duhej bërë trajnimi duke përdorur softuerin.

“A ka dokumentacion për të gjitha shërbimet?” thuhet në faturë?”, pyeti prokurori Trajçeva, nga çfarë eksperti ka marrë përgjigje: “Është paraqitur procesverbal i pranimit teknik të softuerit, me që detyrimet ndërmjet të dyjave të jenë përfunduar personat juridikë. Është shkruar në të njëjtin procesverbal se afati i mbështetjes fillon të ecin softuerët. Lidhur me atë si trajnim për këtë softuer”, të cilit eksperti Kiselicki u përgjigj: “Nuk ka asnjë dokumentacion nga ku shihet se është kryer trajnimi.

As që është kërkuar dhe as që ka pasur duke mbajtur trajnime”. Sipas kësaj, për shkak të trajnimit të parealizuar, kompania “Digital Medialab” nuk duhet të paguhet, meqenëse qeveria paguan për softuerin për të “Laboratori i medias digjitale”, sipas ekspertit, në llogaria e saj kishte të ardhura prej 150,000 Denarë me TVSH. “Zoti. B. C. sisteme” të fituara me kamera dhe skaner gishtash përpara se të dihet se cila kompani do të marrë tenderin nga Sekretariati gjeneral.

Ekspertja Biljana Kiselicki ka analizuar edhe pagesat që ka bërë kompania “G. B. C. sisteme” për kamera dhe për skanerët e gishtave, të cilët më vonë janë prokuruar nga Sekretariati i Përgjithshëm nëpërmjet kompanisë “Monting Energetica”. Trajçeva e pyeti: “Kur u ekzekutuan?” pagesat nga ‘G.B. C. sistemet e prokurimit të kamerave dhe një skaner gishtash?”, për çfarë eksperti u përgjigj: “Pagesat janë kryer me 26.2.2019 nga z. B. C sistemeve’, pra paguhen pagesat ndërsa ka zgjatur procedura për mbledhjen e ofertave.

Mbetet e paqartë se si ‘G.B. C. sisteme’ ata e dinin se cilat kompani do të dorëzonin oferta, cilat firma do të fitojë marrëveshjen dhe se ajo kompania do të prokurojë këto produkte. Vërej se gjatë prokurimeve publike për paraqitjen e ofertës, në këtë marrëveshje sërish fitimi më i madh ishte për kompaninë “Z. B. C. sistemeve”.

“Monting Energy” pavarësisht 1.4 milionë denarë, të cilët i ka fituar në tender, ka qëndruar me fitim prej 47.200 denarë me TVSH. Prokurimi për Sekretariatin e Përgjithshëm kaluan nëpër dy kompani, dhe përsëri arriti në kompaninë “G. B. C. sistemet”, e cila kishte edhe kamera, të cilat, sipas specifikimet, ishin të nevojshme pyeti prokurori Trajçeva shpjegim për blerjen e kamerave. E përshkroi ekspertja Biljana Kiselicki qarkullimin e parave.

“Blerja është lidhur me kompaninë “Sektron” dhe kontrata është shkëputur e përfunduar me ‘PRO Instruments’ nga mbi 3 miliona denarë, pa TVSH. E njëjta blerje është realizuar nga ‘Radik Systems’, e cila ka bërë blerjen nga ‘G. B. C. sistemet’, nga ku ka paguar para në dorë 950.018 denarë, të cilat më pas janë paguar personave fizikë”.

Pas humbjeve, “z. B. C. sistemet blejnë dy Mjetet “Volvo” dhe e drejton gruaja e Rashkovskit, burri i të cilit Dragi shpall tendera për softuer, kamera, kabina “Personi juridik “G. B. C. prokurimi i sistemeve Automjeti “Volvo” për të cilin është paguar më shumë se 1 milionë denarë. Pastaj ai fitoi një tjetër C. sistemeve”, tha ekspertja Biljana Klisecki duke shpjeguar ekspertizën.

Pas humbjeve, “z. B. C. sistemet blen dy Mjetet “Volvo”, dhe e drejton gruaja e Rashkovskit, burri i të cilit Dragi shpall tendera për softuer, kamera, kabina “Personi juridik “G. B. C. prokurimi i sistemeve Automjeti “Volvo” për të cilin është paguar më shumë se 1 milionë denarë. Pastaj ai fitoi një tjetër C. sistemeve”, tha ekspertja Biljana duke shpjeguar ekspertizën.

Ajo tregoi se nga inspektimi në bankë rrëfimi i “z. B. C. sistemeve”, përfundoi se deri në vitin 2020, kompania e të pandehurit prokuron edhe prona dhe automjete. Duke përfunduar me deklaratën e fundit të vitit 2021 vit u konstatua se të gjitha janë paguar detyrimet e prapambetura”, theksoi ai Lëpjetë. “Invoca Group”, në pronësi të Danielit Stançev, ajo jetoi falë paratë e shtetit nga gjenerali sekretariati Kur Daniel Stançevi themeloi “Invoka grup”, financohej nga kreditë që ai i ka paguar vetë. Nuk kishte qarkullim. Kjo tregojnë deklaratat bankare dhe e tha eksperti. Në vitin 2018, kjo kompani ka hyrjet e para të blerësve, por edhe përveç kësaj, 51 për qind e të ardhurave të “Invoka Group” janë pasuri shtetërore.

“Rezulton se nga viti 2018 deri në vitin 2020 hyrjet nga faturat qeveritare kanë rritje në përqindje në krahasim me të tjerët blerës dhe nga 0 për qind në 2017 vit, 51 për qind në 2018, 79 për qind në 2019, dhe në vitin 2020, 84 për qind e të hyrave totale.

Rezulton se “Invoka Group” po bën punën e saj “Qeveria bëri një pagesë për softuerin në llogarinë e ‘Invoka Group’ në shumën prej gati 4.997.300 denarë. Nga të pranuarat para në dorë, në bazë të një kredie prej Llogarisë së Daniel Stançevit është transferuar shuma prej 900.000 dhe 1.300.000 denarë. Pastaj një shumë prej 50.000 denarë dhe më pas 55.000 denarë. Shuma totale është 2.305.000 denarë. Pas marrjes së mjeteve nga Invoka grup”, ka blerë euro Daniel Stançev.

Rezulton se shuma prej 2.305.000 denarë janë tërhequr plotësisht në para të gatshme”, ka thënë Kiselicki. Nuk dihet se ku kanë përfunduar këto para. Punonjësit e lirë me tarifa nga Qeveria, pra çfarë ka punuar – askush nuk e di Ivica Dimitrovski, i cili është profesor në FINKI, mori një pagesë nga Qeveria.

Përveç atë, duke përfshirë edhe Maja Siljanovskën dhe Irena Ivanovska. Eksperti Kiselicki tregoi se si po tërhiqnin para nga banka në paratë e gatshme pas pagesave, kurdo që është bërë, por edhe nëse i kanë marrë paratë për këtë arsye ia dha Rashkovskit, me nënshkrimin e tij dhe se Sekretariati i Përgjithshëm i bëri pagesat.

“A kishte një tërheqje parash nga i pandehuri pas pagesës nga Sekretariati i Qeverisë?”, pyeti Trajçeva. të cilës ai u përgjigj: “Të njëjtat para tërhiqen në para të gatshme ose të njëjta ditë ose disa ditë pas pagesës nga agjencia e autorit”. Maja Siljanovska ka marrë 60.000 denarë tarifë, e njëjtë me Igor Ivanovskin.

Prokurori kërkoi nga eksperti të thotë cilat ishin detyrimet në përputhje me marrëveshjen për secilin nga të pandehurit dhe Biljanën Kiselicki u përgjigj:

“Në varësi si është bërë kontrata për Maja Siljanovskën të punës intelektuale për informatikë sistemet për Sekretariatin e Përgjithshëm, synohet që ai personalisht ta përgatisë punën. Këto shërbime i nënshtrohen dokumentacionit nga e cila do të përcaktohet se është e vërtetë shërbimet e kryera.

Siljanovska ka paraqitur një raport çdo muaj, në këtë i ashtuquajturi raporti është vetëm një fjali: e lë gjykatën ta vlerësojë këtë dënim thuhet në raport”. Dhe Irena Ivanovska u punësua nga Qeveri për pagesë prej 60 mijë denarë.

“Igor Hristov fillimisht u punësua për kompensim prej 30.000 denarë, i cili marrë gjatë vitit 2017, më pas nga 1.1.2020 ishte 40.000 denarë, dhe nga 12.1.2022 është 50.000 denarë. Lënda e kontratës është për IT”.

Trajçeva është e interesuar për ekspertin të shpjegojë nëse me dokumentet që profesionistët e lirë parashtruan, sipas ligjit, i kanë plotësuar kushtet për plotësinë e një raporti që kanë punuar dhe nuk ka kush ta bëjë konfirmojnë atë që kanë bërë”, tha eksperti.

Si i shpenzoi Raskovski paratë që kishte të marra në llogaritë e transaksionit, pagoi edhe Hristovin, pronari i kompanisë “Zoti. B. C. sistemeve”, të cilat prokuronin produkte për Qeverinë “I dyshuari që nga ajo kohë ishte i punësuar në Qeveri 2017 deri në 2021.

Analiza është bërë më bazën e pasqyrave bankare. Ajo është pas disa viteve. Në vitin 2017, për sa i përket të ardhura, kishte të ardhura nga punësimi dhe shërbime të tjera prej 666.873 denarë. Hyrja në para të gatshme prej 83.107 denarë dhe gjatë në të njëjtin vit ato u tërhoqën me para në dorë 75.000 denarë, kurse të tjerat me para të gatshme dhe shpenzimet janë 517 mijë denarë.

Nga analiza e rrëfimit të gruas së tij shihet se në vitin 2017 çdo gjë është gati. Janë grumbulluar 190.500 denarë, dhe shuma e paguar në vitin 2018, hyrjet që ishin paguar personit Rashkovski rrjedhin nga të ardhurat nga punësimi, kredi nga Nikolla Atanasov dhe Gjorgi Gjorgievski nga 3.318.000 denarë, dhe daljet referojuni kthimit 550.000 denarë krediti, 1.300.000 krediti i kthimit.

Në vitin 2018 vit bashkëshortët mblodhën 127,000 denarë, kurse në vitin 2019 hyrjet janë përbëhen nga të ardhurat nga punësimi, nga shitja e valutës, që rezulton nga një hyrje prej 35 mijë eurosh nga Alexandra Rashkovska. Para të gatshme në 151,000 denarë, ka edhe pagesa të tjera nga Igori e Kristi.

Daljet konsistojnë në kredi për Igor Hristov, blerja e valutës për prokurim me motoçikletë nga Daniel Todorov. Të tjerët pagesat pa para janë blerja e pronës nga dy persona”, tha eksperti. Në vitin 2020, të ardhurat totale janë 303,000 denarë, të hyrat tjera janë nga Elena Naceva dhe transferimin e fondeve nga llogaria e vet, dhe daljet janë shpenzime jo-monetare.

Njëfarë Muhamedi pagoi kreditë, tarifat dhe faturat e shkollimit në emër të Rashkovskit. Prokurori kërkoi shpjegim nga eksperti për pagesat pa para nga njëfarë Muhamed Halimi. “Ai ka bërë pagesa pa para në dorë, Kredit kartela e Rashkovskit nga 300.000 denarë (në vitin 2017 dhe një herë në 2021). I njëjti person përmes bankës ka bërë pagesa për tarifat shkollore të Rashkovski.

Nga dokumentet që janë e paraqitur nuk mund të përcaktojë bazën për transaksionet. Gjithashtu nëpërmjet një banke i njëjti person e ka kuptuar pagesat pa para të detyrimeve të familja Rashkovski për të cilët më parë bëri një pagesë në llogarinë e tij prej 320 mijë në vitin 2021 dhe 3000 denarë.

Nga paratë ai bëri një pagesë në bazë në politikat e sigurimit në familjen e ngushtë të Raskovskit dhe shpenzimet tjera të tij. Shuma totale që është bërë nga Muhamed Halimi është mbi 700.000 denarë”. Ka ndërtuar një haciendë. Ai ka paguar një depozitë prej 2.635.000 denarë për këtë.

“Përveç parave të gatshme nga kredia, d.m.th në këtë mënyrë përdoreshin edhe fondet nga të tjerët burime, të tilla si pagesat nga Igor Hristov, Natseva, Maria Rashkovska, Maria Gjorgieva, para që janë bashkë me kredinë 4.000.067 denarë dhe të përdorura për blerjen e pronës”, tha eksperti duke arsyetuar se kredia duhet të jetë pas 10 vitesh. Që kur u bë Sekretar i Përgjithshëm, Rashkovski e kthen para kohe kredinë. Në vitin 2013 nga Rashkovski është përdorur një kredi 50.000 euro, me afat me shlyerje deri në vitin 2019. Ai para kohe e ka kthyer.). Pagesat janë bërë për shlyerjen e parakohshme të kredisë 2.157.469 denarë”, tha ekspertja.

Ka pasur blerje të valutave dhe Rashkovski nga Igor Hristov, pronari i kompanisë e cila shihet në çdo marrëveshje të Sekretariatit të Përgjithshëm pasiqë mori para për makina me qira. “Personi Nikolla Atanasov nuk ka të ardhura sipas IRS, nuk jeton në shtet sipas disa të dhëna. Kanë dorëzuar nga Dogana një dokument që vërteton se personi Nikola Atanasov nuk ka regjistruar valuta në para të gatshme në hyrje shteti kur janë kryer këto transaksionet. Jeton jashtë vendit dhe mënyra e vetme është të sillni paratë sepse nuk ka të dhëna nga FP, IRS. Por edhe atë nuk e ka bërë”, ka thënë eksperti.

A0i ka përcaktuar se ku janë dy fëmijët e mitur Rashkovski kishte gjithsej 2.5 milionë denarë në llogaritë e tyre. Eksperti paraqet vetëm se nga cila periudhë janë paguar. “Nga 2017 deri në 2021 tek Damian Rashkovski është paguar 1.569.094 denarë. dhe për Mia Rashkovskën 985.980 denarë. Në total, këto janë 2,554,264 denarë”, tha eksperti.

Analiza është përkthyer nga Agjencia Zhurnal, nga Media A1on.mk kliko KËTU:

Related posts

Vrau dy motra në Tiranë, Ademit i kanoset burgim i përjetshëm 

Xh M

Më 20 maj shqiptohet aktvendimi për rastin “TNT”

Z.H

Promovohen 590 nëpunës të rinj policie

Redaksia

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More