Deskoska i vendosë vija të kuqe PSP-së edhe pse në draft-ligj ato nuk ekzistojnë ?!
zhurnaltv
Deskoska i vendosë vija të kuqe PSP-së edhe pse në draft-ligj ato nuk ekzistojnë ?!