Përkatësia etnike pjesë e pyetësorit për regjistrimin e popullatës ?!
zhurnaltv
Përkatësia etnike pjesë e pyetësorit për regjistrimin e popullatës ?!