impresum
 

Redaksia  ZHURNAL.mk

Udhëheqës
Bexhet Musliju
director@zhurnal.mk

Kryeredaktor
Xhenur Iseni & Ekrem Krasniqi
info@zhurnal.mk

Gazetarë
Zekirija Haxhiu
Lindina Emini
Blerand Rexhepi

Moderator i emisionit investigativ "INSIDE"
Neron Cakolli

Moderatore e emisionit "Kitchen Trends"
Arba Ademi

Video Montazher
Bojan Stefanovski

Kameraman
Kristijan Jordanov

Tekniku i uebfaqes
Igor Andonov

Sektori Financës
Hyrka Musliu
Ksenija Chaminska

Marketing Manaxhere
Albena Salihu


Adresa:
Dimitria Cupovski 4/6-2
1000 Shkup - Maqedoni

Kontakt telefon:

Tel:  +389 (0)2 4217815
Fax: +389 (0)2 4217817

Email kontakt
info@zhurnal.mk


Zhurnal është portal i pavarur informativ që e mbulon Maqedoninë, Kosovën, Shqipërinë, gjithashtu nuk do të mungojnë edhe lajmet nga bota.

Lajme, raporte dhe rrëfime nga më të ndryshmet do të zënë vend në faqen tonë, duke i njoftuar lexuesit me zhvillimet në hapësirën mbarëshqiptare dhe më gjerë.

Portali do të jetë i freskuar vazhdimisht me ngjarje politike, të ekonomisë, kulturës, lajme sporti, video-lajme, intervista etj., si dhe zhvillimet në estradën shqiptare dhe botërore, ndërsa vend të përhershëm do të kenë të rejat më të fundit nga fusha e shkencës dhe teknologjisë.

Përpos rubrikave të lartpërmendura, Zhurnal ka servise të vazhdueshme interaktive-forume, ku lexuesit mund t’i shfaqin mendimet e tyre për shumëçka.

Zhurnal do të jetë gjithmonë në nivel të misionit të informimit më bashkëkohor-internetit, ngase ekipi i saj, i përbërë nga gazetarë të sprovuar në fushën e gazetarisë shqiptare.

Suksesi i Portalit më të sofistikuar rajonal informativ ZHURNAL është vetë ARDHMËRIA.

ZHURNAL –  Sot vetëm lajm; Nesër edhe me shumë!


STRUKTURA ORGANIZATIVE

Agjencia rajonale e lajmeve ZHURNAL përbëhet nga këto sektorë:

1. Sektori i Lajmeve – Sektori i lajmeve përbëhet nga gazetarë me eksperience të madhe në fushën e gazetarisë. Ky sektor është i ndarë në katër pjesë: Maqedoni, Kosovë, Shqipëri dhe Zvicër. Secili sektor publikon lajme nga vendi përkatës. Çdo sektor i veçantë i lajmeve ka kryeredaktorin, redaktorin dhe gazetarët.

2. Sektori i Marketingut - Përbëhet nga persona mjaft të aftë të cilët punojnë në mënyrë profesionale për të zgjeruar klientelën e agjencisë rajonale të lajmeve Zhurnal.

3. Sektori i Përkrahjes Teknike - Specialistët e këtij sektori kanë përvojë të konsiderueshme dhe janë të aftë për të përballuar e tejkaluar çdo situatë të pakëndshme. Ata vazhdimisht përcjellin arritjet më të mira teknologjike, në rajon e më gjerë, për instalimin e sistemeve të ndryshme e komunikimin në internet dhe kanë mjaft përvojë mbi rrjetet kompjuterike dhe kompjuterët personal.