"Different", Gashi: Platforma "Ridefinimi" tanimë është në programin qeveritar, përfshirë edhe emrin
different
"Different", Gashi: Platforma "Ridefinimi" tanimë është në programin qeveritar, përfshirë edhe emrin