Qeveria e mbajti seancën e 55-të, ja vendimet që morri
maqedonia
Qeveria e mbajti seancën e 55-të, ja vendimet që morri

Qeveria e mbajti seancën e 55-të, ja vendimet që morri

Shkup, 20 shkurt - Në seancën e saj të rregullt të 55-të, Qeveria e miratoi Propozim-ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale.

Siç theksohet në kumtesën e Qeverisë, qëllimi bazë i këtij Propozim-ligji është departizimi dhe profesionalizmi i servisit publik radiodifuziv dhe trupit rregullator. Agjencia për shërbime mediatike  audio dhe audiovizuale. Ndryshimet esenciale që propozohet kanë të bëjnë me zgjedhjen e trupave udhëheqës dhe drejtorët e Ndërmarrjes publike radiodifuzive Radiotelevizioni i Maqedonisë dhe të Agjencisë për shërbime mediatike  audio dhe audiodifizive, si dhe në lidhje me financimin e punës së RTVM-së dhe ASHMAA.

Në propozim të Ministrisë së Shoqërisë informatike dhe Administratës, Qeveria sot e shqyrtoi dhe e miratoi edhe Propozimin-ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për formimin e Ndërmarrjes publike Radiodifizioni i Maqedonisë, me qëllim bazë për harmonizim me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për shërbime mediatike  audio dhe audiovizuale.

Në seancën e sotme. Qeveria e shqyrtoi dhe e konfirmoi tekstin e Propozim-strategjisë nacionale për zhvillimin e kulturës në RM për periudhën e vitit 2018-2022 dhe solli vendim që strategjia të dorëzohet deri te Kuvendi i RM-së në miratim.

Me Strategjinë për zhvillim të kulturës 2018-2022 dhe Planin e veprimit, hapet procesi i reformave themelore, ristrukturimi dhe rindërtimi i sistemit kulturor në RM.

Strategjia ka për qëllim ta realizojë vizionin për ndërtimin e një shoqërie për të gjithë, decentralizimin dhe demetropolizimin e kulturës dhe qasje deri te ajo për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë. Me drejtimet në strategji fillon reformë e gjerë dhe themelore e ligjeve nga sfera e kulturës, ndryshon mënyra e punës dhe financimi i institucioneve kombëtare nga sfera e kulturës, si dhe financimi i shfrytëzuesve të tjerë, përmes mbështetjes për projekte që e distribuon Ministria në emër të qytetarëve.

Qeveria, siç theksohet, sot e shqyrtoi informacionin për obligimet dhe afatet të cilat rrjedhin nga Ligji për konfirmimin e çmimeve të shërbimeve të ujit. Nga analiza në bazë të këtij informacioni, rrjedh se Komisioni rregullator për energjetikë nuk i ka respektuar afatet e konfirmuara në pajtim me Ligjin për konfirmimin e çmimeve të shërbimeve të ujit. Në vend se të sillen në vitin 2016, Komisioni rregullator për energjetikë, çmimet e reja për ujë i solli pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në vitin 2017.

Kjo procedurë, theksojnë nga Qeveria, seriozisht e sjell në pikëpyetje pavarësinë e Komisionit rregullator për energjetikë e cila si duket i ka sinkronizuar vendimet për shtrenjtimin e ujit me rezultatet nga zgjedhjet lokale.

Në pajtim me këtë njohuri, Qeveria iu rekomandoi ndërmarrjeve të ekonomive të ujit, se mund të parashtrojnë kërkesë për ndryshim të vendimeve për tarifat për shërbimet e ujit në pajtim me paragrafin 2 nga neni 17 nga Ligji për konfirmimin e çmimeve të ujit.

Në seancën e sotme Ministria e Financave e prezantoi informacionin për seancën e parë të Këshillit për konfirmimin me financat publike, me Propozim Planin e veprimit për zbatimin e Programit për reformë të udhëheqjes me financa publike për vitin 2018. Qeveria ishte njoftuar se Këshilli për menaxhim me financa publike e ka miratuar listën e koordinuesve të emëruar me prioritet dhe liderë me masa nga Programi për reformë të udhëheqjes me financa publike dhe se kjo seancë e shqyrtoi dhe e miratoi Projekt planin e veprimit për zbatimin e Programit për reformë të udhëheqjes me financa publike për vitin 2018 dhe vendosi e njëjta si propozim i planit të veprimit të sillet në miratim deri te Qeveria e RM-së përmes Ministrisë së Financave.

Qeveria e Maqedonisë e shqyrtoi dhe e miratoi "Strategjinë për reforma për administratë publike për periudhën 2018-2022" dhe e pranoi Planin e veprimit për zbatimin e strategjisë.

Siç theksojnë nga pres-shërbimi për informim, duke u nisur nga njëri prej prioriteteve kryesore strategjike që ka të bëjë me administratën publike se Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të punojë në krijimin e administratës profesionale dhe efikase, llogaridhënëse dhe transparente, e cila do të sigurojë shërbime cilësore për qytetarët dhe sektorin e biznesit dhe do t'i mbrojë të drejtat e tyre, reformat në administratën publike në kuptimin më të gjerë që do të thotë reformë në sferat prioritare, krijimin e koordinimeve politike, shërbimin publik dhe menaxhimin me resurset njerëzore, përgjegjësinë, llogaridhënien dhe transparencën, shërbime publike dhe IKT mbështetje të administratës, si dhe në menaxhim me financat publike.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për vazhdimin e fushatës për matje të potencialit të energjisë së erës në Republikën e Maqedonisë. Informacioni konfirmon se fuqi e përgjithshme e instaluar mund të arrijë 150MW.

Duke pasur parasysh faktin se deri më sot janë instaluar 72 MW, Qeveria konkludoi se është e arsyeshme të vazhdohet me fushatën matëse për vërtetimin e lokaliteteve të ardhshme të volitshme me potencial të energjisë së erës e cila garanton prodhim të pagueshëm të energjisë elektrike.

Me propozim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, siç theksohet në kumtesë, Qeveria sot e shqyrtoi informacionin për mbrojtje dhe avancim të të drejtave punëtore  përmes marrëveshjes kolektive të të punësuarve në policinë pyjore.

Qeveria e miratoi tekstin e ri të Informacionit për nënshkrim të Memorandumit për mirëkuptim mes Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim në fushën e ujërave në pjesën e mbështetjes për ndërtim të hidrosistemeve të reja.

Në seancën e sotme Qeveria e shqyrtoi dhe vërtetoi Propozim-ligjin për ndihmë juridike falas, me vendim që të dërgohet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në miratim.

Qeveria e shqyrtoi dhe vërtetoi Propozim-ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për menaxhim elektronik dhe mori vendim që ta dorëzojë në Kuvend për procedurë të mëtutjeshme.

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për Propozim Strategjinë për teknologji informatike-komunikuese në jurisprudencë. Me zbatimin e IKT vendimeve dhe sistemeve në pajtim me standardet evropiane dhe ndërkombëtare, qëllimi do të jetë që të rritet  qasja dhe shfrytëzimi i lehtë i shërbimeve juridike për të gjithë shfrytëzuesit, të përmirësohet cilësia e të dhënave, mbrojtja dhe siguria, si dhe bashkëpunimi me sistem tjera juridike, institucionet e Bashkimit Evropian, vendet-anëtare të saj dhe organizatat ndërkombëtare.

Qeveria e shqyrtoi tekstin e ri të Informacionit për ndërtim të teleferikut nga Kozle deri në Vodno të Mesme, për periudhën nga 1 korriku deri më 31 dhjetor të vitit 2017 dhe i detyroi Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Qytetin e Shkupit të marrin vendim për vendosmërinë e këtij projekti, qëndron në kumtesën e pres-shërbimit qeveritar. 

© ZHURNAL 20.02.2018, 20:06 | T.E. | 3,849 I LEXUAR
"Kopjimi i kësaj përmbajtjeje ose një pjese të saj pa ndonjë marrëveshje të arritur me redaksinë e ZHURNAL.mk, do të thotë se pranoni kushtet për kopjim, të cilat janë publikuar KËTU."